29 March 2016

Ei kopioitavissa

Matti Lievonen, Neste

Suomi ja Neste 100 vuoden päästä

Helsingin Sanomien toimittaja esitti minulle alkuvuodesta 2016 kiinnostavan kysymyksen. Miltä Suomi ja Neste näyttävät sadan vuoden päästä?

Tulevaisuutta pohtiessa sitä ajattelee helposti, että keskeisintä ovat erot nykyhetkeen. Mitä uusia tapoja löydämme liikkumiseen, viestimiseen tai oppimiseen? Miten ratkaisemme energia- ja ympäristökysymykset?

Historiantutkijat kuitenkin tietävät että keskeisintä kehityksessä eivät välttämättä ole murrokset vaan jatkumot.

Neste on uusiutuvissa polttoaineissa ehdoton edelläkävijä globaalilla tasolla. Merkittävät investoinnit ja maailman suurimmat uusiutuvan dieselin jalostamot nähdään yleisesti johtoasemamme kulmakivinä, mutta itse en ajattele näin. En ainakaan, kun tähtäin asetetaan pidemmälle aikavälille, vaikkapa 100 vuoden päähän.

Kyse ei ole siitä, että valmistamme enemmän ja parempaa uusiutuvaa polttoainetta kuin muut. Kaikki kiinteä on kopioitavissa.

Kyse on ainutlaatuisesta osaamisesta raaka-aineissa, vastuullisuudessa ja hankintaketjussa. Emme myy asiakkaillemme tonneja vaan pienempiä päästöjä. Ja jos oikein tarkkoja ollaan, kyse on perimmiltään arvoista. 

Nesteen arvot kertovat meille, että todellinen matkamme on vasta alkamassa. Vastuullisuutta ja innovatiivisuutta korostavien arvojemme pohjalta olemme jo haastaneet teollisuuden perinteiset toimintatavat ja jopa oman vanhan kotikenttämme, fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvan öljyalan. 

Samalla tavalla haluamme uudistaa myös muokata muita aloja, kuten muovituotantoa ja kemianteollisuutta. Jos tulevaisuudessa esimerkiksi lelut ja maalit tuotetaan puhtaasti uusiutuvista raaka-aineista, voimme todeta, että olemme jälleen onnistuneet rakentamaan arvoihimme ja osaamiseemme perustuen ratkaisuja, jotka ovat parempia sekä ihmisille että ympäröivälle yhteiskunnalle ja ympäristölle.   

Ei ole olemassa niin suurta ja menestynyttä yritystä, etteikö sen tulisi tarkastella muuttuvaa maailmaa avoimin mielin ja kytkeä itsensä osaksi positiivisia muutoksia pikemminkin kuin jarruttaa omalta kannalta ikäviä kehityskulkuja. Joten kun öljy-yhtiö kannibalisoi omaa ydinliiketoimintaansa uusiutuvilla tuotteilla, ei kyse ole ristiriidasta, vaan eteenpäin menemisestä.

Kun yrityksellä on vahvat arvot, osaaminen ja visio, voidaan niille rakentaa tulevaisuutta 100 vuoden päähän. Neste ei siis oikeastaan ole öljy-yhtiö, vaan yhtiö, jossa noin 5 000 ihmistä katsoo eteenpäin ja luo vastuullisia vaihtoehtoja joka päivä. 

Joten kun kokonaiset kaupungit siirtyvät käyttämään uusiutuvaa polttoainetta ja lentokoneemme nousevat ilmaan jätteistä valmistetulla kerosiinilla, kyse ei ole teknologiasta. Kyse on arvoista. Kyse on eteenpäin menemisestä.    

Samaa asennetta suosittelen koko Suomelle. Kun Suomi täyttää sata, meidän matkamme on vasta alkamassa.

Matti Lievonen, Neste
Matti Lievonen
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja, Neste