17 June 2016

Hei yritysjohtaja, sijoittaja edellyttää yritykseltäsi vastuullisuutta

Neste

Pitkällä paluulennolla Suomeen luin aivan tuoreen MIT Sloan Management Review’ssä julkaistun tutkimusraportin sijoittajien asenteista liittyen vastuullisuuden merkitykseen yritystoiminnassa. Aihe on ajankohtainen.

Olin nimittäin edellisten päivien aikana tavannut lukuisan määrän viranomaisia, kansalaisjärjestöjä, raaka-ainetoimittajia ja muita yhteistyötahoja. Keskustelut olivat liittyneet ajankohtaisiin vastuullisuushankkeisiin. Kalenterissa oli lisäksi merkintä sijoittajatapahtumasta muutaman viikon kuluttua.

Muutamia poimintoja tutkimuksen tuloksista:

Vastuullisuuden merkitys on selkeästi kasvanut sijoittajien näkökulmasta. 75 % sijoittajayritysten johdosta näkee, että vastuullisuustekijöiden huomioiminen liiketoiminnassa parantaa yrityksen tuloksentekokykyä ja vähentää riskejä. Jopa 60 % sijoitusyhtiöiden hallituksen jäsenistä sanoi olevansa valmiita vetäytymään kohteista, joilla on heikko vastuullisuushistoria.

On mielenkiintoista, että tutkimuksen mukaan yritysjohdon näkemys sijoittajien vastuullisuusasenteista on jäänyt ajastaan jälkeen. Vain 60 % listattujen yhtiöiden johdosta tunnistaa vastuullisuuden merkityksen sijoittajien päätöksenteossa, kun taas 75 % sijoitusyhtiöiden johdosta näkee vastuullisuuteen liittyvät tekijät tärkeinä sijoituspäätöksien tekemisessä.

Vielä yksi mielenkiintoinen havainto: yritykset kommunikoivat sisäisesti aivan liian vähän vastuullisuudesta. Korkein johto ymmärtää asian merkityksen, mutta mitä kauemmas yritysjohdosta mennään, sitä heikommin vastuullisuuden merkitys tunnistetaan.

Myös sijoittajat antoivat palautetta kommunikoinnin vähäisyydestä. Vastuullisuuskysymykset ovat esillä vain vähän yli puolessa sijoittajatapaamisista.

Olisikohan tässä kansainväliselle yritysjohdolle mietinnän paikka? 

Myös me Nesteellä olemme havainneet, että sijoittajien kartalla vastuullisuus on noussut selvästi esiin. Viimeisten muutaman vuoden aikana vastuullisuuteen keskittyvien sijoittajatapahtumien määrä on yhtiössämme selkeästi kasvanut.

Sijoittajien asiantuntemus on syventynyt, ja vastuullisuuskysymyksiä analysoidaan paitsi riskien myös liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Sijoittajat haluavat entistä paremmin ymmärtää, miten yrityksen johto jäsentää vastuullisuuskysymyksiä liiketoiminnassa.

Kansainvälisten sijoittajien lisäksi myös kotimaiset sijoittajat osoittavat yhä merkittävämpää kiinnostusta vastuullisuuskysymyksiin. Olemme käyneet mm. Ilmarisen kanssa jo pitkään säännöllistä ja rakentavaa dialogia vastuullisuuskysymyksistä. Ilmarinen onkin siinä kotimaisten sijoittajien kärkijoukossa, jotka jo vuosia sitten aloittivat yrityksien systemaattisen analysoinnin vastuullisuusnäkökulmasta.

Sijoittaja arvioi yrityksiä mm. sen perusteella, miten yritysjohto toimii vastuullisuuskysymyksissä ja millaisia periaatteita yhtiö toiminnassaan noudattaa. Keskustelut ovat hyödyllisiä myös yritykselle. Nesteelle on hyvin tärkeää ymmärtää se, miten sijoittajat näkevät meidän toimintamme.

Sijoittajien lisäksi myös muut sidosryhmät edellyttävät vastuullisuutta

Monet suomalaisyritykset toimivat monimutkaisessa kansainvälisessä ympäristössä. Sijoittajien lisäksi myös muiden sidosryhmien odotukset yrityksiä kohtaan ovat nousseet. Reaaliaikainen tiedonvälitys on merkinnyt paitsi läpinäkyvyyttä myös toimintaympäristön muuttumisen nopeutumista.

Meille Nesteellä vastuullisuuden merkitys liiketoiminnassa on keskeinen. Toimintaympäristömme on globaali ja siihen vaikuttaa lukematon määrä sekä paikallisia että kansainvälisiä tekijöitä.

Kansainvälinen energiateollisuus on erityisen voimakkaassa muutostilanteessa ja sen toiminta kiinnostaa erittäin laajaa joukkoa erilaisia sidosryhmiä. Kokemuksemme onkin, että ympäristön hahmottamisessa on erityisen tärkeää osallistua mahdollisimman laajasti alaa koskevaan vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa.

Vastuullisuus yritystoiminnassa on oikeiden valintojen tekemistä ja liiketoiminnan arvon kasvattamista ottamalla eri sidosryhmien odotukset huomioon. Oikeiden valintojen hahmottamisessa on vuoropuhelulla eri sidosryhmien kanssa keskeinen merkitys.

 

Kirjoituksessa viitataan tutkimukseen G.Unruh, D.Kiron, N.Kruschwitz, M.Reeves, H.Rubel, and A.M. zum Felde, ”Investing For a Sustainable Future”, MIT Sloan Management Review, May 2016.
Tämä sijoittajien asenteita kartoittava tutkimus oli toteutettu nyt seitsemännen kerran. Tutkimuksen kohteena oli 7 011 vastaajaa 113 maasta ja se tarjoaa erinomaisen kuvan sijoittajien ja yritysjohdon asenteiden muuttumisesta vastuullisuuteen.